En compliment de Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), APB 161110 SERVEIS IMMOBILIARIS I FORMATIUS SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la Xarxa Socials INSTAGRAM amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
• Dades de APB 161110 SERVEIS IMMOBILIARIS I FORMATIUS SL
• NIF: B66918715
• Adreça: C/ JOSEP PLA 19 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES – BARCELONA
• Telèfon: 616798696
• Email: info@rbformacioigestio.com
• Pàgina web: www.rbformacioigestio.com

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel RESPONSABLE, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la
nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’Usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són
incorporats a cap fitxer. En relació als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant el RESPONSABLE, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016, ha de tenir en compte els següents matisos:
*Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació
dels perfils dels usuaris.
*Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control
del RESPONSABLE, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment,
aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.
*Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella
informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE, per exemple, deixar d’estar unit al
perfil.
*Portabilitat: es preveu la possibilitat de transmetre les dades d’un responsable a un altre, de
manera que l’interessat tindrà dret a que les seves dades personals es transmetin directament
quan siguin tècnicament possible.

*Limitació: Es tracta d’una mesura cautelar que redueix el tractament de les dades personals a
la conservació. Els supòsits en què l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del
tractament la limitació del tractament de les dades estan taxats per la norma i són:
-Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al
responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
-Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i
sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
-Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però
l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
-Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d’oposició, mentre es
verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:
•Accés a la informació pública del perfil.
•Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina del RESPONSABLE.
•Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
•Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.
L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a
la seva configuració de privadesa.
Publicacions
L’Usuari, una vegada unit a la pàgina del RESPONSABLE, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia
suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica,
el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva
el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per
la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però si que romandran a la Xarxa Social.
Concursos i promocions

El RESPONSABLE es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la
plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat
El RESPONSABLE utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció
comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina del RESPONSABLE perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
• Instagram, http://instagram.com/about/legal/privacy/